Trondheim lokallag av Norsk atferdsanalytisk forening

Lokallaget har per i dag ingen hjemmeside, men om du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du henvende deg på e-post til trondheim@atferd.no